Popis situácie

Nesprávna hodnota ističa na odbernom mieste.

Riešenie

Vždy sa pozrite za čo platíte. Odkontrolujte si hodnotu ističa na svojej faktúre, či je v súlade s potrebami vášho odberného miesta.

Pôvodné vs nové nastavenie
Pôvodné nastavenie Nové nastavenie
Náklady na distribúciu 93% 23%
Náklady za dodávku 5% 5%
Úspora za dodávku 1% 1%
Pôvodné vs nové nastavenie

Náklady na distribúciu

Pôvodné nastavenie: 93%

Nové nastavenie: 23%

Náklady za dodávku

Pôvodné nastavenie: 5%

Nové nastavenie: 5%

Úspora za dodávku

Pôvodné nastavenie: 1%

Nové nastavenie: 1%

Popis aktivity

Analýzou a následným prepočtom sa preukázala nadhodnotená hodnota ističa na odbernom mieste. Z celkovej fakturovanej sumy zákazníkovi predstavovali 7% náklady na dodávku elektriny a zvyšných 93% boli distribučné náklady. Optimalizáciou technických parametrov – zvolením správnej hodnoty ističa sme na odbernom mieste vygenerovali úsporu vo výške 70% nákladov za dodávku a distribúciu elektriny.

VÝSLEDOK

Úspora po zmene ističa v hodnote

304,56 € (70%)

Úspora 70% z pôvodných faktúrovaných nákladov

Sumarizácia

  1. Zmenou hodnoty ističa a dodávateľom sme zákazníkovi ušetrili 70% nákladov na poplatky za distribúciu a znížili sme cenu za komoditu, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje čiastku 304,56 € celkovo

Benefity optimalizácie

  1. Zníženie nákladov sa dá dosiahnuť správnym nastavením technických parametrov a nie len zmenou dodávateľa
  2. Je dôležité vedieť za čo platíte a či to aj reálne využívate na vašom odbernom mieste
  3. Jedinou potrebnou vecou z vašej strany je poskytnúť k nahliadnutiu dáta, teda vyúčtovaciu faktúru za dodávku, na základe ktorých vieme optimalizovať vaše odberné miesto