Popis situácie

Vykurovacia sezóna trvá približne 6 mesiacov. Významné zníženie nákladov na vykurovanie rodinného domu je možné dosiahnuť prostredníctvom investície do moderných kondenzačných kotlov, ktoré rapídne znížia spotrebu paliva, teda samotného plynu.

Riešenie

Zníženie nákladov na vykurovanie nehnuteľnosti a ohrev teplej vody bolo dosiahnuté prostredníctvom inštalácie kondenzačného plynového kotla na vykurovanie rodinného domu. Vymeňte svoj starý kotol za nový, inovujte a ušetrite.

Porovnanie starého a nového kotla
Starý kotol Nový kotol
Spotreba elektriny za rok v KWh 32 160 12 964
Suma za plyn 1681,8 673,31
Porovnanie starého a nového kotla

Spotreba elektriny za rok v KWh

Starý kotol: 32 160

Nový kotol: 12 964

Suma za plyn

Starý kotol: 1681,8

Nový kotol: 673,31

VÝSLEDOK

Dosiahnutá úspora po výmene kotla v hodnote

1 008,49 €

Sumarizácia

  1. Výška investície do kondenzačného kotla: 2 900 €
  2. Výmena starého kotla za kondenzačný v rodinnom dome vygenerovala úsporu 1 008,49 Euro/rok čo predstavuje 60% úsporu oproti pôvodnej vykurovacej sústave
  3. Návratnosť investície v rokoch: 2,87

Benefity modernizácie

  1. Rapídne zníženie spotreby plynu na vykurovanie a ohrev až 60%
  2. Moderný a bezpečný kotol, ktorý odpovedá trendom 21. storočia
  3. Zníženie spotreby má za následok presun z distribučnej sadzby M3 do M2
  4. Ušetrené financie = priestor na ďaľšiu sekundárnu modernizáciu/investície do domácnosti