Popis situácie

Športová hala so starou svetelnou sústavou bez riadenia s použitím sodíkových výbojok.

Riešenie

Demontáž pôvodnej svetelnej sústavy a inštalácia novej LED technológie s riadením.

Sodíkové lampy vs LED
Sodíková lampa LED
Spotreba elektiny za rok v KWh 208 340,00 123 414,92
Náklady za dodávku elektriny za rok 26 939,18 16 443,55
Sodíkové lampy vs LED

Spotreba elektiny za rok v KWh

Sodíková lampa: 208 340,00

LED: 123 414,92

Náklady za dodávku elektriny za rok

Sodíková lampa: 26 939,18

LED: 16 443,55

VÝSLEDOK

Úspora pri výmene svietidiel v hodnote

10 495,62 €

Sumarizácia

  1. Vygenerovaná úspora prostredníctvom zmeny svetelnej technológie
  2. Zmena zo sodíka na LED priniesla zákazníkovi 40% úsporu v nákladoch na elektrickú energiu
  3. Zvýšila sa kvalita svetelných podmienok na športovisku
  4. Možnosť riadenia a zonácie svietenia

Benefity modernizácie

  1. Okamžitá úspora nákladov zmenou svetelnej technológie na úrovni 40 a viac %
  2. Jednoznačne zvýšená kvalita svetelných podmienok na športovisku
  3. Možnosť zonácie a riadenia sústavy (svietim kedy potrebujem a kde potrebujem)
  4. Ušetrené financie = priestor na ďalšiu sekundárnu modernizáciu, napríklad šatne, toalety, vstupný priestor športoviska