Popis situácie

Priemyselná fabrika je pripojená na MDS (miestnu distribučnú sústavu). Vybudovaním vlastnej trafostanice sa zmení spôsob pripojenia odberného miesta do siete z NN (nízke napätie) na VN (vysoké napätie), čo má za následok významné zníženie združenej ceny za dodávku elektriny.

Riešenie

Zmena spôsobu pripojenia odberného miesta – vybudovanie vlastnej trafostanice v priestoroch priemyselnej fabriky.

Napojenie na MDS vs vlastná trafostanica
Napojenie na MDS Vlastná trafostanica
Ročná spotreba 4 800 000 kWh 4 800 000 kWh
Ročné náklady za distribúciu 405 342,24 € 359 704,49 €
Ročné náklady za komoditu 203 805,6 € 164 928 €
Celková cena 609 147,84 € 524 632,49 €
Napojenie na MDS vs vlastná trafostanica

Ročná spotreba

Napojenie na MDS: 4 800 000 kWh

Vlastná trafostanica: 4 800 000 kWh

Ročné náklady za distribúciu

Napojenie na MDS: 405 342,24 €

Vlastná trafostanica: 359 704,49 €

Ročné náklady za komoditu

Napojenie na MDS: 203 805,6 €

Vlastná trafostanica: 164 928 €

Celková cena

Napojenie na MDS: 609 147,84 €

Vlastná trafostanica: 524 632,49 €

VÝSLEDOK

Úspora pri vybudovaní vlastnej trafostanice v hodnote

84 515,35 €

Sumarizácia

  1. Vybudovanie vlastnej trafostanice
  2. Dosiahnutie zmeny pripojenia odberného miesta z NN na VN
  3. Výška investície do trafostanice: 221 470 €
  4. Návratnosť investície v rokoch: 2,62

Benefity modernizácie

  1. Okamžitá zmena výšky združenej ceny za dodávku elektriny
  2. Vysoká úspora nákladov za dodávku elektriny pri tak veľkom odbere elektriny
  3. Nezávislosť od MDS (miestnej distribučnej sústavy)
  4. Ušetrené financie = priestor pre ďalšiu sekundárnu modernizáciu/investície do energetickej infraštruktúry fabriky