TWINLOGY s.r.o. Žilina je súčasťou silnej finančnej skupiny Arca Capital Slovakia a.s. Od 1.1.2020 prevádzkujeme miestnu distribučnú sieť (MDS) v areáli spoločnosti ZNO Slovakia s.r.o. v Trenčíne (bývalý AU Optronics), v rámci ktorej zabezpečujeme kompletnú technickú a legislatívnu správu a riadenie MDS. Naša činnosť podlieha pravidlám v zmysle príslušnej legislatívy a je regulovaná Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Poruchové linky

TWINLOGY s.r.o.

0917/959773

Michal Peško

Západoslovenská distribučná a.s.

0800 111 567

Administratívna podpora

02/3305 7927

mds@twinlogy.com