Produkty služieb

pre firmy

Twin Energie

Dodávka elektriny a plynu

pre všetky kategórie zákazníkov

 • analýza aktuálnych nákladov
 • návrh optimálneho riešenia
 • spracovanie zmluvnej dokumentácie
 • zabezpečenie zmenového procesu
 • ukončenie zmluvy u pôvodného dodávateľa
 • dodávka energie od TWINLOGY (elektrina, plyn)

Twin Lighting

Vymeňte svoje staré, neefektívne

osvetlenie za moderné LED technológie

 • analýza aktuálneho stavu svetelnej sústavy
 • vyčíslenie výšku úspory prechodom na LED technológiu
 • spracovanie návrh riešenia novej sústavy
 • príprava projektovej dokumentácie
 • zariadenie financovania modernizácie svetiel
 • realizácia výmeny starej svetelnej sústavy za novú

Twin Green

Implementácia: rekuperácie, kogenerácie,

fotovoltaiky, tepelných čerpadiel...

 • analýza aktuálneho stavu vykurovacích sústav
 • dodávka obnoviteľných zdrojov energií – rekuperácia, kogenerácia, fotovoltaika
 • projekcia ostrovných systémov a mikroturbíny
 • autonómne zdroje energií
 • dodávka a montáž plynových zariadení
 • vypracovanie projektovej dokumentácie

Twin Saving

Vyhnite sa nepríjemným sankčným

faktúram, optimalizujte

 • analýza distribučných poplatkov za odberné miesto
 • odstránenie sankcií za dodávku jalovej elektriny
 • odstránenie sankcií za nedodržanie účinníka
 • odstránenie sankcií za prekročenie rezervovanej kapacity
 • dodávka a montáž kompenzačného hardveru
 • monitoring technických parametrov odberného miesta

Twin Audit

Náš energetický audit pomôže odhaliť

miesta, kde je možné znížiť spotrebu

 • diagnostika energetických únikov priestrov
 • energetický audit a s tým súvisiaca garantovaná energetická služba
 • energetické certifikáty
 • znižovanie nákladov na energie
 • návrhy alternatívnych zdrojov tepla
 • termovízne merania a výpočty tepelných strát

Twin Extra

Naše služby Vám uľahčia celý

proces výmeny energetickej sústavy

 • sos servis v prípade mimoriadnych odstávok od dodávky energií
 • prenájom a inštalácia dočasných rozvodov elektrickej energie
 • stavebný dozor pri výstavbe energetických zariadení (trafostanice, obnoviteľné zdroje)
 • správu, revízie, opravy, trafostaníc a rozvádzačov
 • správu a prevádzkovanie distribučných sietí
 • správa energetických hospodárstiev

TWIN ENERGIE

Elektrina a plyn od TWINLOGY aj pre Vašu firmu

Každý odberateľ má dnes právo na výber dodávateľa energií, či už na existujúcom odbernom mieste, alebo na novo vzniknutom odbernom mieste. Vyžiadajte si nezávislú ponuku na dodávku elektriny a plynu od TWINLOGY. Zastrešujeme celý proces pripojenia OM a zmeny dodávateľa vrátane administratívneho procesu. Zmena a pripojenie sú bezplatné. Výhodnú elektrinu a plyn od TWINLOGY dodávame zákazníkom na celom Slovensku.

Produkt TWIN Energie zahŕňa:

 • Analýzu nákladov a zmluvného vzťahu u aktuálneho dodávateľa
 • Vypracovanie ponuky a návrh optimálne riešenie pre Vaše odberné miesto
 • Spracovanie a doručenie zmluvnej dokumentácie
 • Vypovedanie a korektné ukončenie zmluvy u pôvodného dodávateľa
 • Zabezpečenie zmenového procesu
 • Dodávku energií na Vaše odberné miesto

Všetko zariadime za Vás prostredníctvom osobného kontaktu s našim obchodníkom. Nemusíte nikam chodiť, my prídeme za Vami.

Balík služieb energetickej starostlivosti pre firmy zahŕňa:

 • Dodávku energií (elektrina/plyn) vo výhodných cenách na celom Slovensku
 • Analýzu nákladov a zmluvného vzťahu u aktuálneho dodávateľa
 • Spracovanie ponuky a návrh optimálne riešenie pre Vaše odberné miesto
 • Spracovanie zmluvnej dokumentácie a jej odoslanie
 • Pripojenia Vášho nového odberného miesta do siete
 • Vypovedanie a korektné ukončenie zmluvy u pôvodného dodávateľa
 • Zabezpečenie zmenového procesu
 • Službu elektronickej faktúry a možnosť platby priamo cez náš web/sekcia efaktúra/platby
 • Bezplatný prístup na zákaznícky portál TWINLOGY
 • Komplexné energetické poradenstvo
 • Odstránenie nevhodných technických parametrov na odbernom mieste
 • Odstránenie sankcií za jalovinu a účinník
 • Modernizáciu svetelnej infraštruktúry verejného osvetlenia
 • Modernizáciu svetelnej infraštruktúry priemyselného osvetlenia
 • Zníženie spotreby energií na odbernom mieste prostredníctvom inovácií
 • Osobný a individuálny prístup obchodníka

AKO SA STAŤ ZÁKAZNÍKOM TWINLOGY? Je to jednoduché. Iba 3 kroky:

 • Podpis zmluvnej dokumentácie s dodávateľom TWINLOGY, vrátane plnej moci pre výkon všetkých potrebných krokov, ktoré vedú k zmene dodávateľa.
 • Výpoveď Vášmu aktuálnemu dodávateľovi.
 • Spustenie procesu zmeny dodávateľa k dohodnutému termínu.

Pre podrobnejšie informácie nám zavolajte na zákaznícku linku našej spoločnosti 0850 820 777.

Máte pocit, že platíte priveľa? Pozrieme sa na to

Zašlite nám Vašu vyúčtovaciu faktúru za elektrinu. Zanalyzujeme jej obsah a navrhneme Vám optimálne riešenie pre potreby Vašej domácnosti. Následne Vám zašleme nezáväznú ponuku, aby ste si mohli v kľude a v pohodlí Vašej domácnosti porovnať podmienky u aktuálneho dodávateľa s výhodnou ponukou od TWINLOGY. Pre vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky od TWINLOGY .

Pozrite si online naše výhodné ceny elektriny a zemného plynu od TWINLOGY. Cenník je platný pre územie celého Slovenska.

Zistite, či hospodárite rozume. Náš energetický audit Vám pomôže odhaliť miesta, kde je možné znížiť spotrebu energie. Zároveň Vám navrhneme alternatívne zdroje tepla.

Produkt TWIN Audit zahŕňa:

 • diagnostiku energetických únikov priestorov
 • energetický audit a s tým súvisiaca garantovaná energetická služba
 • energetické certifikáty
 • znižovanie nákladov na energie
 • návrhy alternatívnych zdrojov tepla
 • termovízne merania a výpočty tepelných strát

Balík služieb energetickej starostlivosti pre firmy zahŕňa:

 • Dodávku energií (elektrina/plyn) vo výhodných cenách na celom Slovensku
 • Analýzu nákladov a zmluvného vzťahu u aktuálneho dodávateľa
 • Spracovanie ponuky a návrh optimálne riešenie pre Vaše odberné miesto
 • Spracovanie zmluvnej dokumentácie a jej odoslanie
 • Pripojenia Vášho nového odberného miesta do siete
 • Vypovedanie a korektné ukončenie zmluvy u pôvodného dodávateľa
 • Zabezpečenie zmenového procesu
 • Službu elektronickej faktúry a možnosť platby priamo cez náš web/sekcia efaktúra/platby
 • Bezplatný prístup na zákaznícky portál TWINLOGY
 • Komplexné energetické poradenstvo
 • Odstránenie nevhodných technických parametrov na odbernom mieste
 • Odstránenie sankcií za jalovinu a účinník
 • Modernizáciu svetelnej infraštruktúry verejného osvetlenia
 • Modernizáciu svetelnej infraštruktúry priemyselného osvetlenia
 • Zníženie spotreby energií na odbernom mieste prostredníctvom inovácií
 • Osobný a individuálny prístup obchodníka

Naše služby navyše Vám uľahčia celý proces výmeny energetickej sústavy a následný servis. Ponúkame Vám finančné služby, facility management, pohotovostný servis alebo stavebné práce.

Produkt TWIN Extra zahŕňa:

 • sos servis v prípade mimoriadnych odstávok od dodávky energií
 • prenájom a inštalácia dočasných rozvodov elektrickej energie
 • stavebný dozor pri výstavbe energetických zariadení (trafostanice, obnoviteľné zdroje)
 • správu, revízie, opravy, trafostaníc a rozvádzačov
 • správu a prevádzkovanie distribučných sietí
 • správa energetických hospodárstiev

Balík služieb energetickej starostlivosti pre firmy zahŕňa:

 • Dodávku energií (elektrina/plyn) vo výhodných cenách na celom Slovensku
 • Analýzu nákladov a zmluvného vzťahu u aktuálneho dodávateľa
 • Spracovanie ponuky a návrh optimálne riešenie pre Vaše odberné miesto
 • Spracovanie zmluvnej dokumentácie a jej odoslanie
 • Pripojenia Vášho nového odberného miesta do siete
 • Vypovedanie a korektné ukončenie zmluvy u pôvodného dodávateľa
 • Zabezpečenie zmenového procesu
 • Službu elektronickej faktúry a možnosť platby priamo cez náš web/sekcia efaktúra/platby
 • Bezplatný prístup na zákaznícky portál TWINLOGY
 • Komplexné energetické poradenstvo
 • Odstránenie nevhodných technických parametrov na odbernom mieste
 • Odstránenie sankcií za jalovinu a účinník
 • Modernizáciu svetelnej infraštruktúry verejného osvetlenia
 • Modernizáciu svetelnej infraštruktúry priemyselného osvetlenia
 • Zníženie spotreby energií na odbernom mieste prostredníctvom inovácií
 • Osobný a individuálny prístup obchodníka

Trendom dnešnej doby je využívanie obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom modrených technologických systémov a zariadení. Súčasťou ucelených green riešení od TWINLOGY je implementácia: rekuperácie, kogenerácie, fotovoltaiky, tepelných čerpadiel, mikro turbín a využitie autonómnych zdrojov energií.

Produkt TWIN Green zahŕňa:

 • Realizáciu rekuperácie, kogenerácie, folotvoltaika na Vašom energetickom hospodárstve
 • Realizáciu ostrovných systémov prostredníctvom využitia mikroturbín CAPSTON
 • Realizáciu autonómnych zdrojov energií
 • Dodávka a montáž plynových zariadení (regulačné stanice a plynovody)
 • Dodávka a montáž tlakových zariadení, rozvodov kúrenia
 • Vypracovanie štúdie, projektovej dokumentácie, zhodnotenia stavu, realizácia na kľúč
 • Dodávku a výstavbu zdrojov vykurovania (kotolne, výmenníkové stanice, solárne systémy)
 • Aplikáciu technológie tepelných čerpadiel, plošné vykurovania a chladenia
 • Výstavba vlastnej kotolne s použitím tepelného čerpadla
 • Montáž rozvodov kúrenia (radiátorové kúrenie i podlahové kúrenie)

Balík služieb energetickej starostlivosti pre firmy zahŕňa:

 • Dodávku energií (elektrina/plyn) vo výhodných cenách na celom Slovensku
 • Analýzu nákladov a zmluvného vzťahu u aktuálneho dodávateľa
 • Spracovanie ponuky a návrh optimálne riešenie pre Vaše odberné miesto
 • Spracovanie zmluvnej dokumentácie a jej odoslanie
 • Pripojenia Vášho nového odberného miesta do siete
 • Vypovedanie a korektné ukončenie zmluvy u pôvodného dodávateľa
 • Zabezpečenie zmenového procesu
 • Službu elektronickej faktúry a možnosť platby priamo cez náš web/sekcia efaktúra/platby
 • Bezplatný prístup na zákaznícky portál TWINLOGY
 • Komplexné energetické poradenstvo
 • Odstránenie nevhodných technických parametrov na odbernom mieste
 • Odstránenie sankcií za jalovinu a účinník
 • Modernizáciu svetelnej infraštruktúry verejného osvetlenia
 • Modernizáciu svetelnej infraštruktúry priemyselného osvetlenia
 • Zníženie spotreby energií na odbernom mieste prostredníctvom inovácií
 • Osobný a individuálny prístup obchodníka
 • Vymeňte staré svietidlá za novú LED technológiu
 • Nová LED technológia má výrazne nižšiu spotrebu elektriny, čo sa významne prejaví v nákladoch na svietenie
 • Modernizácia svetelnej sústavy generuje významné úspory
 • Úspora a zníženie nákladov na svietenie sa pohybuje na úrovni viac ako 20 až 90% a to už stojí za zváženie

Produkt TWIN Lighting zahŕňa:

 • Modernizáciu priemyselného osvetlenia
 • Modernizáciu verejného osvetlenia
 • Rezidenčné svetelné sústavy
 • Dizajnové svetelné sústavy
 • Audit a analytickú štúdiu pôvodného stavu u Vás
 • Projekciu nového riešenia s vyčíslením úspor a spotreby na svietenie
 • Realizáciu výmeny a inštalácie novej svetelnej sústavy na kľúč
 • Správa, management a riadenie svetelnej sústavy
 • Osobný prístup a ucelené poradenstvo počas celého priebehu modernizácie

Balík služieb energetickej starostlivosti pre firmy zahŕňa:

 • Dodávku energií (elektrina/plyn) vo výhodných cenách na celom Slovensku
 • Analýzu nákladov a zmluvného vzťahu u aktuálneho dodávateľa
 • Spracovanie ponuky a návrh optimálne riešenie pre Vaše odberné miesto
 • Spracovanie zmluvnej dokumentácie a jej odoslanie
 • Pripojenia Vášho nového odberného miesta do siete
 • Vypovedanie a korektné ukončenie zmluvy u pôvodného dodávateľa
 • Zabezpečenie zmenového procesu
 • Službu elektronickej faktúry a možnosť platby priamo cez náš web/sekcia efaktúra/platby
 • Bezplatný prístup na zákaznícky portál TWINLOGY
 • Komplexné energetické poradenstvo
 • Odstránenie nevhodných technických parametrov na odbernom mieste
 • Odstránenie sankcií za jalovinu a účinník
 • Modernizáciu svetelnej infraštruktúry verejného osvetlenia
 • Modernizáciu svetelnej infraštruktúry priemyselného osvetlenia
 • Zníženie spotreby energií na odbernom mieste prostredníctvom inovácií
 • Osobný a individuálny prístup obchodníka

Ak máte mesačné vyúčtovanie elektriny, určite si skontrolujte vašu faktúru.

 • Zbavíme Vás sankcií za jalovú elektrinu a nedodržanie účinník
 • Odstránime sankcie za prekročenie rezervovanej kapacity
 • Optimalizujeme Vaše distribučné poplatky na faktúre

Produkt TWIN Saving zahŕňa:

 • Analýzu aktuálneho stavu sietí
 • Monitoring spotreby a zaťaženia spojený s reguláciou technického maxima u VN a NN napätia
 • Optimalizáciu účinníka
 • Reguláciu štvrťhodinového maxima
 • Nastavenie technických parametrov odberného miesta, aby nedochádzalo k neželaným prekročeniam
 • Inštaláciu kompenzačného hardvéru
 • Osobný prístup a poradenstvo v plnom rozsahu pre odstránenie sankcií na odbernom mieste

Balík služieb energetickej starostlivosti pre firmy zahŕňa:

 • Dodávku energií (elektrina/plyn) vo výhodných cenách na celom Slovensku
 • Analýzu nákladov a zmluvného vzťahu u aktuálneho dodávateľa
 • Spracovanie ponuky a návrh optimálne riešenie pre Vaše odberné miesto
 • Spracovanie zmluvnej dokumentácie a jej odoslanie
 • Pripojenia Vášho nového odberného miesta do siete
 • Vypovedanie a korektné ukončenie zmluvy u pôvodného dodávateľa
 • Zabezpečenie zmenového procesu
 • Službu elektronickej faktúry a možnosť platby priamo cez náš web/sekcia efaktúra/platby
 • Bezplatný prístup na zákaznícky portál TWINLOGY
 • Komplexné energetické poradenstvo
 • Odstránenie nevhodných technických parametrov na odbernom mieste
 • Odstránenie sankcií za jalovinu a účinník
 • Modernizáciu svetelnej infraštruktúry verejného osvetlenia
 • Modernizáciu svetelnej infraštruktúry priemyselného osvetlenia
 • Zníženie spotreby energií na odbernom mieste prostredníctvom inovácií
 • Osobný a individuálny prístup obchodníka

AKO ODSTRÁNIŤ SANKCIE AJ NA VAŠÍCH FAKTÚRACH?

Pripravte si Vašu mesačnú vyúčtovaciu faktúru za elektrinu, vyplňte stručný formulár a odošlite. Sú to len 2 kroky, ktoré Vám zaberú pár sekúnd Vášho času. O Všetko ostatné sa postaráme my.